Ouderraad Jozefschool

De OR ondersteunt de school bij het organiseren van de feestelijke en extra activiteiten. Denk aan Sint, Kerst (de ouders gezellig met hapje, drankje en kampvuur op het schoolplein terwijl de kinderen aan hun kerstdiner zitten), sportdag, schoolfotograaf, schoolfruit, kamp en de avond4daagse. In nauwe afstemming met de school wordt de inzet van de OR per evenement bepaald. Bij de grote evenementen wordt er ook een beroep gedaan op alle ouders, zoals bij kerst, kamp en de A4D. Deze oproepjes gaan meestal via de whatsapp groepen, soms door de leerkrachten geïnitieerd, soms door de OR. We proberen zoveel mogelijk dat alle klassen vertegenwoordigd zijn.

De financiën komen vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage. Met deze bijdrage is het mogelijk om alle activiteiten te kunnen organiseren en maken we het de school mogelijk om voor elke klas één extra schoolreisje/excursie te organiseren. Ouders voor wie deze bijdrage lastig is, kunnen aanspraak maken op support vanuit de Stadspas of vanuit het JUF-fonds, een fonds waarbij ouders van de leerlingen doneren om zo alle activiteiten voor ieder kind mogelijk te maken.

Heb je vragen over de OR, of heb je interesse om eens bij een activiteit te helpen, schiet een OR lid aan of mail jozefweesp.or@askoscholen.nl.

​Ouderbijdrage

Naast uw hulp is de OR vrijwel geheel afhanke​lijk van uw vrijwillige bijdrage om de activiteiten en excursies te kunnen organiseren. De ouderbijdrage bedraagt € 35,00 per kind. Het bankrekeningnummer van de Ouderraad Jozefschool Weesp is NL51 INGB 0001 0004 33. Na de jaarvergadering in september ontvangen de ouders van de penningmeester het verzoek om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de OR (in voorkomend geval kan dit ook contant via school).

Leden Ouderraad

Nienke Smit - voorzitter
Fatna Yakhlaf - penningmeester
Julia Schneider - secretaris
Frieda Rooijakkers - lid
Said Ouardi - lid
Tamás Varga – lid
Anco Galesloot – lid
Aukje Berkhout - lid