Schoolgids Jozefschool Weesp

In de schoolgids vindt u een weerslag van de planmatige aanpak van onderwijsvernieuwing die wij nastreven en de stroomlijning van onze organisatie die daar mee samenhangt. Deze vernieuwing brengt overigens wezenlijke veranderingen van de uitgangspunten van ons onderwijs met zich mee. Ook recente en toekomstige onderwijskundige veranderingen en verbeteringen zijn in deze gids opgenomen. Verder treft u onder meer informatie over de onderwijsresultaten aan.

Download onze schoolgids