MR Jozefschool 

Onze Medezeggenschapsraad (MR) is als volgt samengesteld.

Oudergeleding 

Marijne van der Vliet - van Amsterdam (voorzitter, oudergeleding) 

Andrea van der Wielen (oudergeleding) 

Claudia van Heiningen (oudergeleding) 

Bas Bruggeman (oudergeleding) 

Teamgeleding

Cindy Overwater (personeelsgeleding) 

Yvette Tol (personeelsgeleding) 

Er zijn twee vacatures voor de personeelsgeleding 

Contact MR

Elke school in Nederland heeft een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (MR) met daarin afgevaardigden van leerkrachten en ouders. De MR speelt een belangrijke rol in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders voor de ontwikkeling van en de zorg voor de leerlingen.  

De Jozefschool Weesp en De Nieuwe Jozef hebben een gezamenlijke MR. Deze MR vergadert maandelijks met de schooldirectie en denkt en beslist mee over actuele schoolzaken, zoals het jaarlijkse formatieplan, nieuw schoolbeleid, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het schooltijdenrooster. De vergaderingen zijn – tenzij anders vermeld – openbaar.  

Heb je een vraag aan de MR? Je kunt ons bereiken via:
Email: jozefweesp.mr@askoscholen.nl

 

Notulen MR