MR Jozefschool 

Onze Medezeggenschapsraad (MR) is als volgt samengesteld.

Oudergeleding 

Claudia van Heiningen

Bas Bruggeman - voorzitter

Alex Baan

Matthijs Loop

Teamgeleding

Yvette Tol 

Desirée Kersten

Astrid Mullaart

Christa Enter

Contact MR

Elke school in Nederland heeft een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (MR) met daarin afgevaardigden van leerkrachten en ouders. De MR speelt een belangrijke rol in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders voor de ontwikkeling van en de zorg voor de leerlingen.  

De Jozefschool Weesp en De Nieuwe Jozef hebben een gezamenlijke MR. Deze MR vergadert maandelijks met de schooldirectie en denkt en beslist mee over actuele schoolzaken, zoals het jaarlijkse formatieplan, nieuw schoolbeleid, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het schooltijdenrooster. De vergaderingen zijn – tenzij anders vermeld – openbaar.  

Heb je een vraag aan de MR? Je kunt ons bereiken via:
Email: jozefweesp.mr@askoscholen.nl

Notulen MR

MR notulen 20 september 2023

MR notulen 18 oktober 2023

MR notulen 22 november 2023

MR notulen 10 januari 2024

MR notulen 7 februari 2024