MR Jozefschool 

Onze Medezeggenschapsraad (MR) is als volgt samengesteld.

Oudergeleding 

Mevr. M. van der Vliet ( Voorzitter) 

Mevr. M. Sips 

Mevr. A. van der Wielen 

Teamgeleding

Mevr. C. Overwater Smit

Dhr. R. Geertsma

Mevr. S.Dorrepaal

Contact MR

Email: jozefweesp.mr@askoscholen.nl

De MR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en aan voorstellen van het bestuur al dan niet haar instemming te verlenen.

Het vormgeven aan en uitvoeren van beleid van een school is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. De vergaderingen van MR zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

Notulen MR